ICARO birding experience

POLÍTICA DE CANCEL.LACIONS DELS TOURS I EXCURSIONS

Entenem que tots els participants dels tours i excursions ornitològiques organitzades per Icaro Birding Experience SL que hagin finalitzat el formulari de prereserva estan al corrent i accepten les condicions de Cancel.lació de Reserva que us mostrem a continuació.

En el suposat cas que un participant desitgi cancel.lar una reserva d’un tour un cop fet el seu pagament, Icaro Birding Experience SL durà a terme les següents retencions en concepte de gastos per anul.lació sempre que no s’indiqui el contrari dins de les explicacions de la mateixa activitat:

 

 

Només per a les excursions:

En cas que un participant desitgi cancel.lar una reserva d’una excursió un cop dut a terme el seu pagament, Icaro Birding Experience SL reemborsarà íntegrament la totalitat de l’import abonat.

En el suposat cas que Icaro Birding Experience SL decideixi cancel.lar un tour o una excursió per raons de seguretat, sanitàries, COVID o qualsevol altra raó de força major, es durà a terme el reemborsament íntegre de l’import abonat a través de transferència bancaria. Serà necessari que cadascun dels participants ens faci arribar a través d’un correu electrònic a info@birdingicaro.com el seu número de compte bancari.