ICARO birding experience

GUIES ICARO

Ferran López

Ferran López

Els més de 24 anys treballant com a ornitòleg a les Reserves Naturals del Delta del Llobregat li han permés obtenir una àmplia experiència tant en el camp de la identificació com de la conservació dels ocells, que ha pogut ampliar gràcies als seus viatges a més de 35 països arreu del món. Entre els seus destins preferits es troben Costa Rica, Colòmbia, Israel i les Açores. Ha col.laborat en projectes científics a Espanya, el Marroc i a l’Amazònia peruana i és autor en vàries publicacions. Ha estat durant set anys membre del Comitè Avifaunístic de Catalunya (CAC) i actualment és membre homologador del Comité de Rarezas de SEO/BirdLife. Ha treballat com a guia ornitològic a diferents indrets i és editor de Reservoir Birds, la pàgina web de registres de rareses amb més visites diàries a Espanya. És l’ornitòleg espanyol que més espècies ha vist a dins de l’oest del Paleàrtic.


Xavi Larruy

Xavi Larruy

Llicenciat en Biologia, treballa des de fa més de 20 anys en múltiples espais naturals catalans, principalment realitzant censos d’ocells, els quals estudia apassionadament des de l’any 1991, amb un interès especial pel que fa a les seves migracions i la seva conservació. Membre del Comitè Avifaunístic Català i coautor de diverses publicacions, com el Medi Natural del Solsonès. Combina un gran interès per la divulgació dels indrets més propers, on ha fet guiatges des dels 17 anys, amb la passió per viatjar per tot el món. D’entre els 27 països visitats, cal destacar Argentina, Brasil, Sudàfrica, Madagascar, Oman i Malàisia.


César Castel

César Castel

Directiu amb àmplia experiència en multinacional de serveis en la gestió integral d'unitats de negoci, àrees geogràfiques i àrees funcionals, amb competències i responsabilitats sobre estratègia, política comercial, R + D, gestió econòmica financera, RRHH, amb fort component de visió de negoci i creativitat. Aficionat a l'ornitologia i la fotografia des de fa molts anys, s'escapa sempre que pot al Delta del Llobregat.